Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України
» » ТОБІ, ДОПРИЗОВНИКУ (Інформаційна пам'ятка)

ТОБІ, ДОПРИЗОВНИКУ (Інформаційна пам'ятка)

Категорія: Правове виховання

Києво-Святошинська центральна районна бібліотека

м.Вишневе, 2008 рік

ВИТЯГ ІЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ


    Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України,забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
    Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цінності і недоторканості покладаються на Збройні Сили України.
    Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
    Збройні сили України та інші військові формування  ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
    Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Сил України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
    На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
    На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

    Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов»язком громадян України.
    Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

    Стаття 68. Кожен зобов»язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
    Не знання законів не звільняє від юридичної відповідальності.


ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про загальний військовий обов»язок і військову службу» (Закон у новій редакції:Закон №766-ХІУ 18.06.1999)
    Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов»язку і військової служби з метою реалізації громадян України конституційного обов»язку щодо захисту Вітчизни.
    Глава І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    Стаття І. Загальний військовий обов»язок
    1.Загальний військовий обов»язок встановлюється з метою забезпечення комплектування  Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підготовки населення до захисту України.
    2.Загальний військовий обов»язок включає:
    підготовку  громадян до військової служби;
           приписку до призовних дільниць;
           прийняття та призов на військову службу;
           проходження за призовом або добровільно військової
           служби;
           виконання військового обов»язку в запасі;
           дотримання правил військового обліку.
    У воєнний час загальний військовий обов»язок включає також загальне обов»язкове військове навчання громадян.
3.Громадяни мають право на зміну загального військового обов»язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».
    4.Загальний військовий обов»язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні.
    5.Щодо загального військового обов»язку громадяни України поділяються на такі категорії:
    допризовники – особи, які підлягають приписці до  призовних дільниць;
    призовники – особи, приписані до призовних дільниць;
    військовослужбовці – особи, які проходять військову службу;
    військовозобов»язані – особи, які перебувають у запасі    6.Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров»я і віком, зобов»язані:
    прибувати за викликом військового комісаріату до призовних дільниць для приписки, проходження медичного огляду, направлення;
    на підготовку з метою одержання військової спеціальності, призову на військову службу або на збори;
    проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов»язок у запасі;
    виконувати правила військового обліку.
    7.Жінки, які за фахом мають медичну  підготовку або підготовку, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю за переліком, що визначається за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, придатні до проходження військової служби за станом здоров»я і віком, беруться на військовий облік. Вони зобов»язані прибувати за викликом до військового комісаріату для проходження медичного огляду і виконувати правила військового обліку.
    У мирний час  жінки можуть добровільно вступити  на військову службу за контрактом. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання , можуть бути призвані на військову службу за рішенням Президента України.
    8.Виконання Закону України «Про загальний військовий обов»язок і військову службу» покладається на громадян України, органи виконавчої влади , органи місцевого самоврядування, об»єднання громадян, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм  власності.

    Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов»язку в запасі.
    1.Військова служба у Збройних Силах України та інших військових формуваннях є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до  неї за станом здоров»я і віком громадян України, пов»язаній з захистом Вітчизни. Час проходження військової служби зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.
    2. Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов»язки визначаються цим Законом, положеннями про проходження військової службивідровідними категоріями військовослужбовців, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.
    3.Встановлюються такі види військової служби: строкова військова служба:
    військова служба за контрактом солдатів, матросів, сержантів і старшин;
    військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;

військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки (факультети військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки) з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;
    військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;
    військова служба осіб офіцерського складу за призивом;
    кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних Сил України та інших військових формувань до запровадження військової служби за контрактом.
    4.Виконання військового обов»язку в запасі у мирний час полягає у дотримуванні порядку і правил військового обліку, проходженні зборів, збереженні та вдосконаленні військовозобов»язаними знань, навичок і умінь, необхідних для виконання ними обов»язків військової служби у воєнний час відповідно до військово-облікових чи цивільних спеціальностей.
    5.Громадяни,які призвані або добровільно вступили на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народу.
    Військовозобов»язані, які раніше не склали Військову присягу, складають її під час зборів або мобілізації.

ВІЙСЬКОВА ПРИСЯГА
    Я, (призвіще, ім.»я та по-батькові), вступаю на військову службу і урочисто присягаю Українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недо   торканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов»язок, накази командирів, неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю.
    Присягаємо виконувати свої обов»язки в інтересах співвітчизників.
    Присягаю ніколи не зрадити Українському народові!

    6.Усі громадяни, які призиваються, приймаються на військову службу або перебувають у запасі, проходять обов»язковий медичний огляд у порядку, затвердженому Міністром оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров»я.
    Стаття 3.Правова основа загального військового обов»язку і військової служби.
    Правовою основою загального військового обов»язку і військової служби є Конституція України, а також нормативно-правові акти щодо забезпечення обороноздатності держави, виконання загального військового обов»язку, військової служби та статусу військовослужбовців.

    Стаття 17. Відстрочка від призову
    1.Відстрочка від призову на строкову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії у випадках, передбачених цим Законом.
    2.Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їх бажанням,надається призовникам, які мають:
    а) непрацездатних батька і матір чи непрацездатного батька або непрацездатну матір, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов»язаних відповідно до законодавства їх утримувати, незалежно від того, проживають вони разом з непрацездатними батьками чи ні. Непрацездатність батьків визначається у порядку, передбаченому законодавством;

б) рідних братів і сестер віком до 18 років, якщо вони не працюють, або старших, якщо вони незалежно від віку є інвалідами І чи ІІ групи, у разі відсутності інших осіб, які зобов»язані їх утримувати;
    в) одного з батьків, у якого на утриманні перебувають двоє і більше неповнолітніх дітей, до виповнення старшому з неповнолітніх 18 років.
    Відстрочка від призову за сімейними обставинами, за їх бажанням, надається також призовникам, які мають на своєму утриманні:
    а) дитину віком до трьох років, яка виховується без матері у зв»язку з її смертю або рішенням суду;
    б) двох і більше дітей;
    в) дитину-інваліда віком до 16 років;
    г) дружину-інваліда;
    д) непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням або на утриманні яких перебував призовник, якщо немає інших працездатних осіб, зобов»язаних відповідно до законодавства їх утримувати.
    Відстрочка від призову надається призовникам на час здійснення ними опіки чи піклування, якщо у осіб, над якими встановлено опіку чи піклування, немає інших працездатних осіб, зобов»язаних відповідно до законодавства доглядати та утримувати їх.
    У разі наявності в сім»ї двох синів  відстрочка від призову за сімейними обставинами може надавтися призовникові, якщо його брат проходить строкову службу.
    У разі коли призову підлягають декілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за бажанням і пропозицією батьків.
    3.Відстрочка від призову за станом здоров»я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.
    4.Відстрочка від призову для продовження навчання надається призовникам, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах усіх типів і форм власності та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, до закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає силу.
    Відстрочка від призову також надається:
    призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом від виробництва, - на весь період навчання;
    випускникам вищих навчальних закладів, аспірантури, які направлені на роботу до установ Національної академії наук України, - на весь період роботи;
    студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах  ІІ і ІУ рівнів акредитації з денною формою навчання, в тому числі під час здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти «магістр», - до їх закінчення;
    студентам, які навчаються у вищих і середніх  духовних навчальних закладах;
    випускникам професійно-технічних навчальних закладів – на один рік за умови їх працевлаштування і роботи за отриманою професією;
    студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації з денною формою навчання, що здійснюють підготовку фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань і уклали контракт про направлення їх після закінчення для подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу. Перелік таких навчальних закладів та обсяги підготовки фахівців визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства оборони України;

студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах, незалежно від форм власності, а також у вищих і середніх духовних навчальних закладах, відстрочка від призову на строкову військову службу надається один раз на період навчання . Особи, відраховані за неуспішність і недисциплінованість, втрачають зазначене право на відстрочку від призову.
    5.Відстрорчка від призову надається призовникам з вищою педагогічною освітою – педагогічним працівникам, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за спеціальністю, а також медичним працівникам на період їх роботи в сільській місцевості за фахом за умови повного завантаження на займаній посаді.
    6.Відстрочка від призову у зв»язку з депутатською діяльністю як сільських, селищних і міських голів надається призовникам з числа депутатів і голів на строк виконання ними цих повноважень.
    7.Відстрочка від призову також надається:
    а)призовникам, які в установленому порядку переселився з районів стихійного лиха, - на строк не більше двох років з моменту переселення;
    б)у разі ведення призовниками самостійно або спільно з батьками  селянського (фермерського) господарства – на строк не більше трьох років з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;
    в)призовникам, які є священнослужителями і займають посаду в одній із зареєстрованих у встановленому порядку релігійних конфесій, - на час роботи священнослужителями;
    г)призовникам, які є кандидатами в народні депутати України, за їхньою заявою на період виборчого процесу;
(частину доповнено пунктом, наступний пункт вважати «д»:
Закон №744-ГУ 15.05.2003)
    д)в інших випадках, не передбачених цим Законом, згідно з рішенням призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.
    8.Призовники, яким надано відстрочку, зобов»язані щорічно до 1 жовтня подавати у військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
    9.Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, мають бути призвані під час здійснення чергового призову.
    Стаття 18. Звільнення від призову на строкову службу
    1.Від призову на строкову службу в мирний час звільняються громадяни:
    визнані за станом здоров»я непридатними до військової служби в мирний час;
    які до дня відправки на строкову службу досягли 25-річного віку;
    батько (мати), рідний брат чи сестра яких під час проходження військової служби загинули чи померли або стали інвалідами. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
(абзац у новій редакції:Закон №1669-ІІІ 20.04.2000)
    які пройшли військову службу в інших державах.
    2.Від ризову звільняються також громадяни, які закінчили курс навчання за програмою підготовки офіцерського складу або прапорщиків у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших військових формувань та мають військові або спеціальні звання.

    Стаття 19. Загальні умови укладення контракту на проходження військової служби
    1.Військовослужбовці, які проходять кадрову або строкову військову службу, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової служби, військовозобов»язані, а також жінки, які не перебувають на військовому обліку, укладають контракт про проходження військової служби за контрактом з додержанням умов, передбачених статтею 20 цього Закону.
    2.Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, у разі закінчення строку контракту можуть укласти новий контракт на проходження військової служби.
    3.Форма, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки припинення (розірвання) контракту визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України, якщо інше не передбачено законом.

    Стаття 20. Прийняття на військову службу за контрактом.
    1.На військову службу за контактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
    військовослужбовці, які прослужили на строковій військовій     службі не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов»язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років – на військову службу за контрактом осіб рядового сержантського і старшинського складу;
    особи з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов»язані віком до 23 років, які мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, у разі зарахування їх на перший та наступні курси навчання, а також особи віком до 25 років, які мають базову вищу освіту, в разі зарахування їх на випускний курс навчання – на військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;
    військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
    прапорщики (старші прапорщики) та мічмани (старші мічмани), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
    офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;
    особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.
    2.На військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Службу безпеки України, розвідувальні органи України та Управління державної охорони України приймаються також громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов»язаних, а також жінок віком до 40 років.

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ» (Закон у новій редакції:Закон №437-ХІУ 18.02.1999)
    Цей Закон визначає організаційно-правові засади альтернативної (невійськової) служби (далі – альтернативна служба), якою відповідно до Конституції України має бути замінене виконання військового обов»язку, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина.
    Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    Стаття 1.Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов»язку перед суспільством.
    В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.
Стаття 2. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов»язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.
    Стаття 3. Громадянин України, який проходить альтернативну службу, користується всіма соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами, за винятками, визначеними цим та іншими законами України, відповідно до Конституції України, і виконує всі обов»язки громадянина Украни.
    За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігають право на житлову площу,яку він займав до направлення на службу, черговість на одержання житла за місцем проживання і роботи, а також попередня робота (посада), яку він виконував (займав) до направлення на службу, а в разі її відсутності – інша рівноцінна робота (посада( на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації. Він користується переважним правом на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату працівників протягом двох років з дня звільнення з альтернативної служби.
    Стаття 4. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.
    Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни:
    звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки);
яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк відстрочки).
    Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній або комунальній власності, діяльність яких пов»язана із соціальним захистом населення, охороною здоров»я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.
(частину змінено:Закон №1630-ІП 06.04.2000)
    Перелік підприємств, установ, організацій, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу, розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.
    Стаття 6. Строк альтернативної служби становить двадцять сім місяців, а для осіб, які мають повну вищу освіту з освтньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, - вісімнадцять місяців.
    Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його загального трудового стажу. Цей час також зараховується до безперервного трудового стажу і стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.
Стаття 7. Для вирішення питань проходження альтернативної служби утворюються комісії у справах альтернативної служби (далі – комісії) України, Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, а в разі необхідності – районні і міські комісії.
Положення про комісії у справах альтернативної служби затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Забезпечення діяльності комісій покладається на центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики і його територіальні органи.
При явці на приписку при собі мати такі документи:

 

 • про розлучення батьків;
 • про смерть батьків;
 • лист вивчення;
 • копія свідоцтва про народження (завірена);
 • копія свідоцтва про освіту (завірена);
 • довідка про склад сім»ї – завіряти у ЖЕД по місцю проживання (прописки);
 • довідка з місця навчання (роботи) завірена, завірена печаткою;
 • характеристика з місця навчання (роботи), завірена печаткою – 2 екз.;
 • електрокардіограма (дійсна 1 рік);
 • флюорографія (дійсна до 1,5 року);
 • відомість про щеплення;
 • аналіз крові, аналіз сечі (дійсна до 5 місяців);
 • група крові, резус фактор (при відсутності);
 • медична картка Ф-25 (береться у лікаря школи, ПТУ, технікуму, студентській поліклініці);
 • медична картка Ф-25 (дитячій поліклініці, по місцю проживання, роботи);
 • фотокартки розміром 3х4 – 6 шт.;
 • індентифікаційний номер (береться у податковій інспекції), копія (завірена);
 • посвідчення і довідки про складання спортивних розрядів, про спеціальність;
 • одержану в навчальній частині ПСОУ і навчальному закладі системи профтехосвіти;
 • посвідчення водія автомобіля;
 • довідку про середній заробіток, підписану керівником та головним бухгалтером і засвідчену печаткою підприємства.Зразок повістки

    Громадянину______________________________
    який проживає_____________________________
ПОВІСТКА
    На підставі ст.14 Закону України «Про загальний військовий обов»язок військову службу» Вам необхідно пройти приписку до призивної дільниці.
    Пропоную «__»________2003 р. до «__» години прибути в Києво-Святошинський райвійськкомат м.Києва, вул.Котельникова,25-а
    З собою мати паспорт (свідоцтво про народження).
    Ст. 15 п.4 Закону України «Про ЗВО і ВС: Поважними причинам неприбуття громадян до призовних дільниць у строки, встановлені військовим комісаріатом, визначаються:
    хвороба громадянина, яка позбавила його можливості особистого прибуття у вказаний пункт;
    смерть або тяжка хвороба близького родича;
    перешкода стихійного характеру, або інші обставини, що позбавили громадянина можливості особисто прибути у вказаний пункт і строк.
    Причини неприбуття мають бути підтверджені відповідними документами.
    ВІЙСЬКОВИЙ КОМІСАР КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОННОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ. ПОЛКОВНИК П.І.КРАЙНИК

РОЗПИСКА
Повістка на ім»я______________  про явку в РВК
«___»____________2008р.              до «__» год. Отримав
«___»____________2008р_________________________
           (дата, час, підпис, прізвище)


1.    Конституція України: прийнята 28.06.1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 08.12.2004 р. №2222-ІУ.-К.,2006.-123С.
2.    Закон України «Про загальний військовий обов»язок і військову службу» від 25.03.1992 р. №2233-ХІІ.// Голос України.-2006.-12 травня
3.    Закон України. Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 р. №1976-12 із змінами та доповненнями.// Відомості Верховної Ради.-1999.-№15.-С.315
4.    Алещенко В.  Імідж війська – імідж держави.//Військо України.-2007.-№5.-С.8
5.    Єдина воєнна організація України та воєнно-стратегічні аспекти її побудови.//Військо України.-2008.-№3.-С.4
6.    Кузьмук О.  Збройні сили країни: Стандарти – європейські, дух – український.//Голос України.-2008.-№6.-С.6-7
7.    Радецький В.   Негайна відмова від призову: реальність чи красивий міф?//Військо України.-2008.-№1.-С.8
8.    Служба за контрактом: вади і приваби.//Військо України.-2007.-№3.-С.6
9.    Хто може служити за контрактом.//Новий день.-2006.-10 червня 
10.Чікалін В.  Сила патріотизму.//Урядовий кур»єр.-2008.-23 лютого.-№36.-С.7

скачать dle 10.3фильмы бесплатно

Архів новин

Февраль 2020 (4)
Январь 2020 (1)
Декабрь 2019 (4)
Ноябрь 2019 (4)
Октябрь 2019 (3)
Сентябрь 2019 (6)

^