Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України
» » 2017 рік - рік Японії В Україні

2017 рік - рік Японії В Україні

Категорія: Новини культури

Історико-культурна Японія
Географія: світи, регіони, концепти/пер. з англ.-К.:Либідь, 2004.-740 с.
Довгань Г. Д. Країнознавство: Довідник / Г. Д. Довгань, А. Й. Сиротенко, О. Г. Стадник. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2007. – 480 с.: іл.
Дубович І.А. Країнознавчий словник – довідник/І.А.Дубович, - 5-те вид., перероб. і допов.-К.:Знання,2008.-839 с.
Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: навч. посіб./Павло Миколайович Ігнатьєв.-Чернівці: Книги – ХХІ, 2004.-384 с.
Країни світу. Азія/авт. упоряд. В.М.Скляренко, В.В. Мірошнікова та ін.; худож.-ілюстр. Г.В.Беззубова.-Харків:Фоліо, 2008.-319 с.-(Дитяча енциклопедія)
Країни світу: енциклопедичний довідник/уклад. Н.О.Чумаслова.-2-ге вид., доопр. –Харків Школа,2009.-384 с.
Країнознавство: теорія та практика: підручник/М.П.Мальська, Н.В.Антонюк,-К.:Центр учбової літератури, 2012.-527 с.
Масляк П.О. Країнознавство: підручник/Петро Олексійович Масляк.-К.:Знання,2007.-292 с.
Стіл Ф. Атлас країн і народів/Філіп Стіл; пер. з англ. – Харків:Ранок,2004.-88 с.: іл.
Юрківський В.М. Країни світу: довідник /В.М.Юрківський.-К.:Либидь,1999.-368 с.
***
Біла І. Гуманістичні тенденції освіти Японії/І.Біла//Дошкільне виховання.-2011. -№6.-С.11-16.
Ланько О.М. Освіта у твоєму житті: освіта в зарубіжних країнах/О.М.Ланько, О.О.Гавриленко//Позакласний час.- 2012.- №17-18.-С.97-100.
Невідома Японія:15 листопада – Сіті - Го-Сан – свято дітей Японії//Шкільна бібліотека.-2016.-№10.-С.52
Пізнай світ, подорожуючи з «Барвінком»!: Банк усіляких цікавинок: [садочки, школи Японії]//Барвінок.-2015.-№10.-С.13.
Різдво та Новий рік: най-най: [про різдвяні та новорічні свята в різних країнах, в т.ч. в Японії]//Однокласник.-2014.-№12.-С.24-25.
Рибченко Л.В. Друге вересня 1945 р. – довгоочікувана крапка Другої світової війни: [участь Японії]/Л.В.Рибченко//Країна знань.-2011.-№7.-С.27-32.
Світ традицій: костюми народів світу//Професор крейд.-2012.-№12.-вкл.
Як зустрічають Новий рік/мал. О.Колісник//Малятко.-2015.-№12.-С.2-3.

Мистецькі традиції японців

Бєлкіна Е. Мистецтво Японії/Елла Бєлкіна//Мистецтво та овіта.-2002.-№1.-С.41-43
Бондар О. Японія очима українця/Олександр Бондар//Всесвіт.-2004.-№5-6.-С.41-53, №9-10.-С.47-57.
Волинець Л. Художньо-естетична освіта в Японії/Людмила Волинець//Мистецтво та освіта 2002.-№1.-С.28-38.
Градобоева Т.Н. Страна восходящего солнца или что такое оригами?: сценарій вистави/Т.Н.Градобоева, И.А.Калашникова//Позакласний час.-2013.-№15-16.-С.129-132.
Карелина Д. Нарисованная жизнь: [искусство Японии] / Дарья Карелина // Вокруг света. – 2016. - №2. – С. 50-56.
Катаока Х. Сучасний стан вивчення фольклору та етнології в Японії/Хіросі Катаока// Народна творчість та етнографія.-2007.-№2.-С.70-75.
Козлова О. Народне мистецтво Японії: цикл уроків/Олена Козлова//Мистецтво та освіта 2002.-№1.-С.16-18.
Латіфова Н. Подорож у світ орігамі/Неллі Латіфова//Мистецтво та освіта.-2006.-№2.-С.49-50.
Марчук Ж. Краса природи в культурі Японії/Жанна Марчук////Мистецтво та освіта 2002.-№1.-С.18-22.
Миропольська Н. Театральне мистецтво в школі/Наталія Миропольська//Мистецтво та освіта 2002.-№1.-С.25-27.
Руденко І. Дизайн японського національного ліхтаря: урок – споглядання/Іраїда Руденко//Мистецтво та освіта 2002.-№1.-С.23-24.
Себа Н. Кам’яний сад у японському стилі/Н.Себа//Шкільна бібліотека.-2009.-№15-16.-С.82-83.
Чабан Н. Японські театри но і кабукі: урок в 11-му класі)/Наталія Чабан//Мистецтво та освіта.-2006.-№2.-С.50-52.
Шевнюк О. Традиційний костюм Японії/Олена Шевнюк//Мистецтво та освіта.-2006.-№2.-С.53-57.
Шкаруба Л.М. Хризантема і меч: японська культура і Мацуо Басьо/Л.М.Шкаруба, С.М.Шошура//Зарубіжна література.-2004.-№1.-С.45-50.

Література Японії
Акутагава Р. Брама Расьомон: Новели. Есеї/Рюноске Акутагава; пер. укр. В.С.Бойка; худ.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін.-Харків: Фоліо, 2012.-508 с.-(Бібліотека світової літератури).
Білецький А. Міфи Далекого Сходу/Андрій Білецький; пер. з рос. Ю.Каверін.- К.:Вид-цтво Соломії Павличко «Основи», 2004,-218 с.
200 мифов народов мира/ сост. Ю.С.Пернатьев.-Харьков, Белгород: «Клуб семейного досуга», 2014.-415с.
Ісікава Т. Лірика/Ісікава Такубоку; пер. з япон. та передмова Г.Туркова.-К.: «Котигорошко», 1994.-103 с.
Кавабата Я. Країна снігу. Тисяча журавлів: повісті/Ясунарі Кавабата; пер. з япон. І.П.Дзюба; худож.-
оформлювач П.Машкова.-К.:Вид-цтво Соломії Павличко «Основи», 2003.-262 с.
Кавабата Я. Отраженная луна/Ясунари Кавабата; под ред. Р.В.Грищенкова; предисловие Т.П.Григорьевой.-Санкт-Петербург: Кристал, 2001.-768 с.- (Библиотека мировой литератры).
Кавабата Я. Сплячі красуні. Давня столиця. Стугін гори/Ясунарі Кавабата; пер. з япон. І.П.Дзюба, М.С.Федоришина; худож.-оформлювач О.Д.Кононученко.-Харків: Фоліо, 2016.-537 с.-(Бібліотека нобелівських лауреатів).
Муракамі Х. Кафка на пляже: роман/Харуки Мураками; пер. с япон. И. и С.Логачевых.-М.:Эксмо,2005.-640 с.-(Мастера современной прозы).
Мукракамі Х. 1Q 84: роман в 2-х кн./Харукі Муракамі; пер. з япон. І.П.Дзюба; худ.-оформлювач Є.В.Вдовиченко.-Харків: Фоліо,2012.-505 с.
Муракамі Х. Погоня за вівцею/Харукі Муракамі; пер. з япон. І.П.Дзюба.-Харків: Фоліо,2012.-318 с.-(Література).
Муракамі Х. Танцюй, танцюй, танцюй: роман у 2-х т./Харукі Муракамі; пер. з япон. І.П.Дзюба; худ.-оформлювач І.В.Осипов.-Харків: Фоліо,2005.-350 с.
Ое К. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї: романи/Кендзабуро Ое; пер. з япон. В.Є. Козирєва, Д.П.Москальова; худ.-оформлювач О.М.Іванова.-Харків:Фоліо,2016.-667 с.-(Бібліотека нобелівських лауреатів).
Японська класична поезія/пер. з япон. та передмова І.П.Бондаренка; худож.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін.-Харків:Фоліо,2008.-415 с.-(Бібліотека світової літератури).
***
Кавабата Я. Тисяча журавлів (скорочено)/Ясунарі Кавабата//Шкільна бібліотека.-2014.-№10.-С.16-18.
Морасакі С. Повість про Гендзі/Морасакі Сікібу; з япон. пер. І.Дзюба//Всесвіт.-2015.-№3,4.-С.37-70.
Про батька і вірного сина: японська народна казка//Барвінок.-2015.-№5.-С.24-25.
У мишачій країні: японська народна казка; пер. з япон. І.Дзюба; худ. В.Бариба//Барвінок.-2014.-№10.-С.24-25.
Як сини ходили по груші: японська народна казка; пер. з япон. І.Дзюба; худ. Н.Кохаль//Барвінок.-2014.-№5.-С.24-25.

За шкільною програмою
Лапчинська О.І. Гілочка сакури: поезія Ісікава Такубоку/О.І.Лапчинська//Зарубіжна література.-2004.-№4.-С.35-38.
Меншій А.М. Проблема самотності у творах Харукі Муракамі/А.М.Меншій//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.- 2007.-№1.-С.38-40.
Японська класична поезія/пер. з япон. та передмова І.П.Бондаренка; худож.-оформлювачі Б.П.Бублик, В.А.Мурликін.-Харків:Фоліо,2008.-415 с.-(Бібліотека світової літератури).
***
Кавабата Я. Тисяча журавлів (скорочено)/Ясунарі Кавабата//Шкільна бібліотека.-2014.-№10.-С.16-18.
Морасакі С. Повість про Гендзі/Морасакі Сікібу; з япон. пер. І.Дзюба//Всесвіт.-2015.-№3,4.-С.37-70.
Про батька і вірного сина: японська народна казка//Барвінок.-2015.-№5.-С.24-25.
У мишачій країні: японська народна казка; пер. з япон. І.Дзюба; худ. В.Бариба//Барвінок.-2014.-№10.-С.24-25.
Як сини ходили по груші: японська народна казка; пер. з япон. І.Дзюба; худ. Н.Кохаль//Барвінок.-2014.-№5.-С.24-25.

За шкільною програмою
Лапчинська О.І. Гілочка сакури: поезія Ісікава Такубоку/О.І.Лапчинська//Зарубіжна література.-2004.-№4.-С.35-38.
Меншій А.М. Проблема самотності у творах Харукі Муракамі/А.М.Меншій//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.- 2007.-№1.-С.38-40.
Муратова В.І. Типологічні сходження у повісті Е.Хіменгуея «Старий і море» та оповіданні Кавабата Ясунарі «Голос бамбука, квітка персика»/В.І.Муратова//Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.- 2005.-№1.-С.38-41.
Ніколинко О. Японські народні казки/Ольга Ніколинко//Всесвітня література в сучасній школі, 2014.-№10.-С.30-34.
Основи японської культури – культ краси//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.-2007.-№6.-С.54.
Снєгірьова В. Вірші ієрогліфами: [ЛІБО, ДУФУ, 8 клас]/Валентина Снєгірьова, Лідія Сімакова//Всесвітня література в сучасній школі.-2014.-№12.-С.20-25.
Шубіна Т.І. Своєрідність японської літератури/Т.І.Шубіна//Зарубіжна література.-2004.-№8.-С.34-36.
Шубіна Т.І. Фрагмент уроку – чайна церемонія в 11 класі/Т.І.Шубіна//Зарубіжна література.-2004.-№12.-С.44-45.
Японія: національні генії//Всесвітня література та культура в навчальних закладахскачать dle 10.3фильмы бесплатно

Архів новин

Июнь 2020 (2)
Апрель 2020 (1)
Март 2020 (2)
Февраль 2020 (4)
Январь 2020 (1)
Декабрь 2019 (4)

^