Тарас Шевченко — духовний символ України
Відзначаємо 80-річчя Ліни Костенко
Тарас Шевченко — духовний символ України

Жива вода Шевченкового слова

Категорія: Велич Тарасового слова

Жива вода Шевченкового слова

( інформаційний список нових надходжень,

присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка)

 

 

Крижова Н.О. Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» / Н.О.Крижова. – К.: ДНВП «Картографія», 2013. – 88 с.:іл.

 

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря»  є  ілюстрованим науково-популярним   картографічним   виданням,  що  містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка – геніального поета , художника,  мислителя- гуманіста і революційного демократа, творча спадщина якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.
        На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об'єкти. Тексти розкривають людські й творчі  контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т.Г.Шевченка; широко представлені репродукції його малярських творів.

Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів  заповідників та музеїв Т. Г. Шевченка в Україні та в інших державах.

Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т.Г.Шевченка і розраховане на широке коло читачів.

 

Кульчий О.В., Малярчук Т.М.,Бентя Ю.В.  Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів. – К.: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2013. – 352 с.:іл.

У виданні «Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів», підготовленому до 200-річчя від дня народження видатного українського поета, письменника, художника, громадського й політичного діяча Тараса Шевченка, на основі архівних документів, друкованих видань висвітлено факти життя та творчу діяльність видатних вітчизняних митців, чиї особові фонди зберігаються у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. Вперше представлено численні автографи, рукописи творів, начерки, ескізи, титули книжок із дарчими написами, фотографії в колі родини, друзів та колег українських письменників, поетів, художників, скульпторів, архітекторів, композиторів, режисерів, акторів, літературознавців, мистецтвознавців, журналістів, які є лауретами найвищої в Україні відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва - Національної премії України імені Тараса Шевченка. Книга адресована широкому колу дослідників і шанувальників українського мистецтва.

Симоненко Р.Г., Берестенко В.А. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3т. Т.1 / Р.Г. Симоненко, В.А.Берестенко; худож.-оформлювач О.М.Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с.:іл.

У тритомнику «Тарас Шевченко та його доба» висвітлюється життя й діяльність видатного сина України, великого Кобзаря. В ньому зібрані ретельно перевірені документи, що збереглися, автентичні спогади сучасників – друзів і соратників Шевченка, які близько знали поета, а також наукові дослідження, що базуються на об’єктивному відборі фактів, ґрунтовному і неупередженому їх викладенні.

І том розповідає про становлення й розвиток шевченкознавства, про дослідження творчої спадщини великого митця – поета, художника, революціонера, а також про його злиденні роки дитинства і юності, аж до визволення з кріпацтва і вступу до Петербурзької академії художеств.

 

Симоненко Р.Г., Берестенко В.А. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3т. Т.2 / Р.Г. Симоненко, В.А.Берестенко; худож.-оформлювач О.М.Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 495 с.:іл.

ІІ том присвячений найбурхливішому періоду в житті Т. Г. Шевченка: навчанню у Петербурзькій академії художеств, знайомству і спілкуванню з видатними діячами культури того часу: В. Жуковським, К. Брюлловим, Ф. Глинкою, Є. Гребінкою, Г. Квіткою-Основ’яненком та іншими, участі у Кирило-Мефодіївському товаристві, арешту і засланню.

 

Симоненко Р.Г., Берестенко В.А. Тарас Шевченко та його доба: док.-хрестом. висвітлення життя й діяльності видат. сина України та найближ. у часі спадкоємців і продовжувачів його справи І.Я.Франка, Лесі Українки, М.П.Драгоманова. У 3т. Т.3 / Р.Г. Симоненко, В.А.Берестенко; худож.-оформлювач О.М.Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 527 с.:іл.

До ІІІ тому увійшли матеріали, що стосуються останнього періоду життя і творчості Т. Г. Шевченка – від повернення із заслання і до самої його смерті у 1861 році. Також у цьому томі висвітлюються історичні погляди поета та його вплив на розвиток української та світової літератури і на творчість таких видатних митців, як Леся Українка, Іван Франко, Михайло Драгоманов, що стали спадкоємцями традицій Кобзаря.

 

Т. Шевченко : невідомі сторінки життя: / упорядн. Л.Цуріка. – К.: АВІАЗ, 2013. – 72 с.:іл.

Тарас Григорович Шевченко – видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч, людина універсальних обдарувань та інтересів. В книзі подаються маловідомі сторінки життя та творчості великого Кобзаря.

Тарас Шевченко в критиці. – Київ: Критика, 2013. – Том І: Прижиттєва критика (1839-1861) / Заг.ред. Григорія Грабовича; упоряд. Олександра Бороня і Михайла Назаренка; комент. Олександра Бороня, Степана Захаркіна, Михайла Назаренка. Олеся Федорука. – 1х,804 с.

Двотомне видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням опублікованих за життя й у перший рік по смерті Шевченка текстів про його літературну й образотворчу спадщину. Статті,  рецензії, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в повному обсязі, – зокрема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові особисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо. Чимало публікацій запроваджено до наукового вжитку вперше. Майже всі тексти подано за першодруками. Крім текстологічного та реального коментаря, зведення містить анотований покажчик імен, а також покажчики Шевченкових творів і періодичних та продовжуваних видань. Том I охоплює матеріяли, що з’явилися за життя Шевченка.

 

 

      Тарас Шевченко : мозаїка цілости [Текст] : каталог виставки шевченкіани зі збірки Володимира Яцюка / упор. В.Яцюк. – Нац. музей Т.Шевченка, липень-вересень 2011 року. – К.: Критика, 2012. – 49, [1] с.

 

 

Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]. Т.8. Живопис і графіка 1843-1847 / Т.Г.Шевченко; Нац.Академія наук України; ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка. – К.: Наукова думка, 2013. – 582 с.

Восьмий том присвячений  творчості Кобзаря від 1843 ( з часу приїзду в Україну) до його арешту навесні 1847 року. Публікується більше двохсот творів малярства і графіки і, відповідно, коментарі до них.  У коментарях, які ретельно були звірені з попередніми виданнями образотворчої спадщини  Шевченка, є багато нового : уточнень, змін, додатків, виправлень ряду помилок, -  адже шевченкознавство  перебуває у постійному пошуку й розвитку. У вступних статтях до кожної частини даються пояснення всьому новому. що відкрили науковці.

 

Я на сторожі коло їх поставлю слово. Просвітницький календар на 2014 рік, присвячений 200-річчю від дня народження генія українського народу Тараса Шевченка. –К.:  Всеукраїнське товариство «Просвіта»  ім. Тараса Шевченка,

 

Нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим

Категорія: Велич Тарасового слова

    Усі письменники світу оспівували у своїх творах жінку-матір. Але ніхто не підніс на таку висоту жінку-матір, як Тарас Шевченко. У багатьох творах він звертається до теми материнської любові.

Книжкова виставка "І лине над землею Шевченкове слово"

Категорія: Велич Тарасового слова


Книжкова виставка "І лине над землею Шевченкове слово"

Архів новин

Сентябрь 2021 (5)
Август 2021 (8)
Июль 2021 (3)
Июнь 2021 (7)
Май 2021 (11)
Апрель 2021 (4)

^